Diakonie

Diakonie w naszej wspólnocie

dla tych, którzy mają w sobie pragnienie oddawania chwały Panu Bogu poprzez granie i śpiew.

Opiekun diakoni: Anita prątnicka

dla tych, którzy mają w sobie pragnienie niesienia pomocy podczas spotkań formacyjnych i nie tylko.

osoba odpowiedzialna: Magdalena Stawicka

dla tych, którzy mają w sobie pragnienie głoszenia Słowa Bożego podczas spotkań formacyjnych i nie tylko.

Osoba odpowiedzialna: Magalena Polak

dla tych, którzy mają w sobie pragnienie modlenia się w intencjach wspólnoty.

Osoba odpowiedzialna: Danuta Popielewska