kurs NOWE ŻYCIE

Zapraszamy Ciebie na kurs NOWE ŻYCIE.

Bóg działa w czasie tego kursu. Przeczytaj świadectwa uczestników z poprzedniego Nowego Życia:

  • Doświadczyłam bliskości Boga poprzez Słowo Boże, poprzez ludzi napełnionych Duchem Świętym, odczułam i odczuwam wielką wdzięczność.

  • Doświadczyłam ogromu Bożej miłości. Narodziłam się na nowo. Mam serce, które może w końcu prawdziwie kochać.

  • Ogromna miłość, miłość bezwarunkowa. Bóg mnie kocha. Przyjęcie Ducha Świętego. Głęboka wiara i miłość. Dziękuję.

  • Doświadczyłam Pana Boga podczas kursu w modlitwie, dynamikach, rozmowie, czułam się zaopiekowana, bezpieczna, we wszystkich osobach, które spotkałam, organizatorach kursu. Doświadczyłam Pana w działaniu Ducha Świętego.

Share this Post